Over Schoolmaatschappelijk Werk

Mijn bijdrage
De schoolmaatschappelijk werker biedt (preventieve) hulp en ondersteuning aan leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Zij zijn daarmee de schakel tussen onderwijs en zorg Voor hulp, trainingen aan leerlingen van het basisonderwijs. Voor advies, observatie en meedenken met ouders en het onderwijs

Berichten van Schoolmaatschappelijk Werk