Over Tessa

Weet veel van
Veel ervaring in de ouderenzorg en wijkverpleging. Palliatieve zorg.
Mijn bijdrage
Informatie geven over dementie.
Is geholpen met
Meedoen met Ontmoeting Alzheimer Zuidplas. (als vrijwilliger of deelnemer).

Berichten van Tessa