Spelregels


Doel van ZOvoorelkaar 
ZOvoorelkaar.nl is onderdeel van Stichting ZO! en heeft als doel bij te dragen aan een betrokken samenleving waar inwoners en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden, meer samendoen en gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten, diensten en activiteiten.  

Ook vinden we het belangrijk om inwoners van Zuidplas met elkaar in contact te brengen, door met elkaar te delen wat er allemaal te doen of te vinden is in de buurt op het gebied van ontmoeting, sport, cultuur, zorg en welzijn. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het fijn wonen en leven is in Zuidplas.  

De beheerder kan besluiten om activiteiten of diensten te verwijderen die alleen een commercieel doel dienen en niet als doel hebben om inwoners met elkaar te verbinden en ontmoeting te stimuleren.   

Richtlijnen voor het plaatsen van informatie 
Inwoners die zich hebben ingeschreven, organisaties en professionals kunnen zelf informatie (berichten, tekst, foto's, documenten) plaatsen op deze site.  Als je informatie op deze website plaatst, ben je zelf verantwoordelijk voor deze informatie en het bijwerken ervan. Verder verklaar je dat voor deze informatie geen auteursrecht geldt, d.w.z. dat iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven. Ten slotte is het belangrijk dat de inhoud van de informatie overeenkomt met wat wij in Nederland fatsoenlijk vinden, wettelijk is toegestaan en geen aanleiding geeft tot vervolging wegens belediging. 

Concreet betekent dit:     

 • Geen anonieme reacties, 
 • Geen discriminatie,  
 • Geen oproepen tot geweld of haat,
 • Niet schelden of beledigen,
 • Niet op de persoon spelen.

Spelregels 

Als je iets plaatst op deze site, verklaar je dat je: 

 • bij je inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens invult en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen, 
 • bij het inschrijven op deze site zelf een veilig wachtwoord kiest. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens moet je zo snel mogelijk je wachtwoord veranderen en/of dit aan de beheerder laten weten,
 • weet dat, als je reageert op vraag of aanbod van iemand anders, dit een zaak is tussen jou en de andere gebruiker. Daarmee is de eigenaar of beheerder van deze site geen onderdeel van de afspraken die jij maakt met andere gebruikers,
 • weet dat de reacties die je plaatst, iets bijdragen. Dit geldt zowel op het platform als op de sociale mediakanalen. Jouw bericht bevat niets waardoor mensen ongewenste e-mails kunnen ontvangen en geen reclamelinks waar deze niet thuishoren.
 • geen bestanden plaatst met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord,
 • zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze afspraken en/of overeenkomsten. Dit wil zeggen dat jij je aan gemaakte afspraken houdt en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert.
 • de eigenaar/beheerder van deze site beschermt tegen alle aanspraken van derden.  

Tot slot
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat wij als beheerder te maken krijgen met personen die zich niet houden aan de spelregels. Hier gaan we als volgt mee om: 

 • We nemen contact op met deze persoon en vragen de huisregels te respecteren. 
 • Indien dit gedrag zich herhaalt, worden geplaatste bijdragen verwijderd. Dit wordt gemeld aan mensen die ermee te maken hebben.
 • Als deze persoon toch doorgaat met dit gedrag, dan mag hij/zij/hen twee weken onze media niet gebruiken.
 • Komen we er met elkaar niet uit, dan kunnen we deze persoon op het platform via een IP-ban blokkeren. Dit geldt ook voor andere media waar dit platform actief is.