Wat is zovoorelkaar.nl?


Zovoorelkaar.nl is een website waar inwoners en (maatschappelijke) organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden, meer samendoen en gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten, diensten en activiteiten. Daarom is Stichting ZO! gestart met de interactieve website Zovoorelkaar.nl waar heel veel mogelijkheden samenkomen.

Ook jij kan meedoen. Op deze site vind je mogelijkheden om te ontmoeten (via de agenda), vrijwilligerswerk te doen of maatje te worden (via elkaar helpen), alle diensten die je kunnen helpen bij problemen (Doemeegids) en dingen aan te bieden of te vragen (via het prikbord).

De site wordt ondersteund door Stichting ZO! Er wordt gezorgd dat de site toegankelijk is en kijkt continu naar verbeterpunten. Heb je tips of vragen? Mail dan info@zovoorelkaar.nl